Писането на есе е едно от най-големите предизвикателства в литературата. Макар и да има известна структура, есето дава свобода на пишещия го да се изрази изцяло, което на практика означава, че няма как да се хванем за нещо стабилно докато пишем. Есето трябва да е добре написано, но и добре поднесено, което прави писането му още по-сложно. Затова в следващите редове сме ви подбрали някои полезни съвети, които да ви помогнат при писането на есе.

На първо място, никога не започвайте да пишете от раз. Е, разбира се, ако получите сериозен прилив на вдъхновение може и това да направите, но такива моменти са рядкост. Добрата практика е преди всичко да си нахвърляте основните идеи на чернова, след което да ги обмислите внимателно и едва тогава да започнете с реалното писане.

Друг полезен съвет е да разделите предварително есето на три отделни части. Знаете, че неговата структура предполага три етапа за читателя – въведение, изложение и финал, в който да предложите вашия извод или нова идея. Не забравяйте за това и се опитвайте да имате плавни преходи между трите части, но и те все пак трябва да се отличават.

Конкретността е друг важен фактор при писането на есе. Най-често тя се губи в самия увод. Причината е, че за да запази структурата на своето есе, понякога пишещият го предлага много общ увод, колкото да го има. Принципът е съвсем обратен. Уводът трябва да бъде максимално конкретен, водещ директно към темата и написан по начин, който да вземе дъха на четящия го. Това е един от най-трудните етапи при писането на есе, но е и огромна стъпка към едно наистина добре написано есе.

Последния съвет, който ще намерите в тази кратка статия за създаването на есе е да бъдете себе си. Знаем, че това е много общ и вече почти изтъркан съвет, но това са фактите. Есето предполага да изразите себе си. Правете го смело и с идеята, че имате какво да дадете, че казвате нещо важно за околните. В никакъв случай не се подценявайте или страхувайте. Пишете с максимална лекота и търсете винаги онези неща, които все още не са изказани от другите.

Имайте предвид горните съвети при съставянето на вашите есета и те със сигурност ще бъдат по-добри, по-интересни и най-вече повече ваши. Приятно писане.

,