За доста хора писането на есе е една от най-трудните задачи и много предпочитат да използват други форми на изразяване, с което губят от неизползването на един от интересните и предизвикателни жанрове в прозата. Важно е да се знае, че произхода на думата “есе” е от френската дума “essayer” или опитвам. Само този факт е достатъчен да подскаже, че към есето не трябва да се подхожда с притеснение, а с нагласата, че се впускате към нещо ново и само по себе си приятно.

Всъщност, това е и първият ни съвет когато говорим за писането на есе. Оставете на зададен план всичките си притеснения и страхове и се насладете на възможността със свои думи да изкажете своята позиция по дадена тема. Есето ви дава възможност да оставите своя, макар и малък отпечатък в световното познание, а кой би отказал подобно нещо.

Разбира се, като всеки жанр, така и есето има своите правила и добри практики. Една от тях е включена още в избора ви на тема, по която сте решили да размишлявате. Добре е темата, която сте избрали за своето есе да не бъде развита изцяло или пък ако е, то да поднесете изцяло нов поглед върху вече изнесените становища. Няма смисъл във вашето есе да поднасяте вече изказани становища, а това дори може да се приеме и като проява на лош вкус.

Друг изключително важен момент при писането на есе е, че мнението на пишещия го трябва да бъде подкрепено с факти, примери, аргументи и прочие. То не може да бъде просто носител на някакви свободно изказани мисли, а трябва да бъде само на няколко идеи разстояние от научната мисъл.

Естествено, основната разлика между някой научен доклад и вашето есе може да бъде формата на поднасянето му, като в есето е позволено да използвате удобен, забавен, дори уличен език и по този начин да предразположите и забавлявате читателите си.

Последно за тази статия ще бъде и това, с което започнахме. Когато пишете есе бъдете себе си. Бъдете максимално остър, кратък, аргументиран и изчерпателен, но не забравяйте да бъдете себе си и да поставите вашия отпечатък в литературната история.

,